Aktualności

Zakończenie Roku Szkolnego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w kraju
TRADYCYJNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO NIE ODBĘDZIE SIĘ .
Świadectwa promocyjne zostaną wręczone
01 września podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Uczniowie, którym niezbędne będzie wydanie świadectwa 26 czerwca proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy.

Wyjątek stanowią uczniowie klasy 3k kończący szkołę.
Zapraszamy uczniów i rodziców na uroczyste wręczenie świadectw 26.06.2020 o godzinie 10.00 w świelicy szkolnej.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o zachowanie należnych środków ostrożności:
– zachowanie bezpiecznej odległości min.1,5m.
– do szkoły prosimy wchodzić w maseczkach lub przyłbicach
-po wejściu do szkoły prosimy o dezynfekcję rąk

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w dniu 26 czerwca br. będą mogli je odebrać w sekretariacie uczniowskim w każdy dzień roboczy w godz. 8.00-15.00

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia

Informacja o bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna będzie czynna od 3.06.2020 w godzinach 9.00-13.00. Uczniowie mogą wypożyczać i oddawać książki w wyznaczonych godzinach.

Uczniowie nie mają w tym roku szkolnym obowiązku rozliczania się z biblioteką z wypożyczonych książek, zrobią to w nowym roku szkolnym. 

Przypominam o zasadach obowiązujących obecnie:

Uczniowie korzystający z biblioteki wchodzą do pomieszczenia pojedynczo, stojąc w kolejce według zasad dotyczących wejścia do szkoły/klasy. Stosują się do poleceń bibliotekarza, który wskazuje

miejsce odłożenia zwracanej książki do kwarantanny (5 dni) i podaje uczniowi wypożyczaną książkę. W bibliotece uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas kontaktu z bibliotekarzem.

UWAGA ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY ORAZ EGZAMINY NA KWALIFIKACJE !!!!!

– PAMIĘTAJCIE O WŁASNYCH PRZYBORACH W CZASIE EGZAMINU.

Informacje jakie to przybory – oprócz długopisu z czarnym wkładem- zamieszczone są na stronie szkoły, w zakładce : dla ucznia- i odpowiednio przy egzaminie.

Termin pisemnego dla swojej kwalifikacji znajdziecie na stronie w zakładce : dla ucznia. Podstawa 2012 dotyczy klas IV i poprawiających egzaminy. Natomiast podstawa 2017 to teraźniejsze klasy trzecie technikum i branżowej .

Kto kiedy zdaje część praktyczną podaję na przez dziennik dla klas trzecich . Klasy czwarte zapraszam na Messenger .

Pozdrawiam – B.Olszewska

tel. do szkoły : 76 86 225 20

mail: szkola@zss.legnica.eu

Informacja dla osób zdających egzaminy

Przypomina się przystępującym do egzaminu maturalnego oraz egzaminów na kwalifikacje zawodowe, że zdający który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.

Komunikat

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy

z dnia 30 kwietnia 2020r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy w roku szkolnym 2019/2020

§ 1

W dniach 04.05.2020r.  i 05.05.2020r  przeprowadzane są zajęcia zgodnie z obowiązującym planem nauczania.

Na podstawie zarządzenia nr 8/2019 z dnia 30.08.2019 r. dni te miały być wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych . 

§2

W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to 8 – 9 czerwca 2020r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kształcenie na odległość w Zespole Szkół Samochodowych

Drodzy Uczniowie i Rodzice !

Od 25.03 w naszej szkole rozpoczyna się prowadzenie kształcenia na odległość (zdalne nauczanie) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w oparciu o system VULCAN.

Bardzo proszę o codzienne logowanie się uczniów i rodziców w e-dzienniku w celu realizacji obowiązku szkolnego i podstawy programowej uczniów.

Obecności zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji nie są sprawdzane.

Nadal aktualne pozostają wcześniej wypracowane przez uczniów z nauczycielem formy kontaktu i wymiany informacji. Nic nie narzucamy z góry. Bardzo proszę o kontakt z wychowawcą, nauczycielem w momencie kiedy potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy. Jeżeli treści nauczania są dla Was niejasne zawsze można zwrócić się do nauczyciela o ich uzupełnienie.

Proszę o zapoznanie się „Zasadami kształcenia na odległość”

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

oraz z informacjami zawartymi w poradniku dla rodziców opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

Dyrektor ZSS w Legnicy

Informacja o zajęciach praktycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy

Uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie 25 marca – 10 kwietnia 2020 roku, nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzą zajęcia praktyczne w zakresie wybranych efektów kształcenia, możliwym do realizacji
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem edziennika Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

Materiały edukacyjne będą zamieszczane przez nauczycieli w godzinach 8.00 – 8.30 w dniu, w którym zgodnie z planem powinny odbywać się zajęcia praktyczne.  Uczniowie mają obowiązek zalogować się do edziennika i odebrać wiadomość od nauczyciela w dniu zajęć praktycznych w godzinach 8.30 – 9.00, bez względu na to, na którą zmianę odbywali zajęcia. Zalogowanie się i odczytanie wiadomości od nauczyciela prowadzącego zajęcia
w wyznaczonych godzinach będzie podstawą uznania obecności na zajęciach. Podjęcie aktywności edukacyjnej z udostępnionymi materiałami, wykonanie zadania i przekazanie go do sprawdzenia nauczycielowi w dniu odbywania zajęć praktycznych do godziny 14.00 będzie podstawą oceny pracy ucznia. Nauczyciel odbierze wiadomość od ucznia w tym samym dniu i oceni ją. Ocena zostanie wpisana do edziennika  w dniu następnym.
W sytuacji, kiedy uczeń nie może wykonać zadania na komputerze lub innym urządzeniu, może wykonać je odręcznie i przesłać do sprawdzenia w formie zdjęcia na służbowy adres email podany przez nauczyciela. Konsultacje dla uczniów i rodziców będą odbywać się za pośrednictwem edziennika. Prowadzący zajęcia będą dostępni w celach konsultacji od 8.00 przez czas równy długości trwania zajęć w trybie stacjonarnym w dniu odbywania zajęć praktycznych przez danego ucznia.

Uczniom i rodzicom, którzy utracili loginy i hasła do edziennika zostaną one wygenerowane ponownie. W tej sprawie proszę o kontakt z wicedyrektorem CKZiU p. Waldemarem Chudzińskim.

Bardzo proszę o przekazanie powyższych informacji uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego macierzystej szkoły.

Dziękuję za współpracę

Izabela Stasiak-Kicielińska

Dyrektor Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

w Legnicy

Do góry

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress